Metly

Metla PVC 300 x 65 mm

2,01 €
(1,67 € bez DPH)
Kód: 35867
skladom

Metla PVC 400 x 65 mm

2,40 €
(2,00 € bez DPH)
Kód: 35868
CS ( 10-14 dní )

Metla PVC s dlhým vlasom 240 mm

2,60 €
(2,17 € bez DPH)
Kód: 35869
skladom

Metla PVC cestárska 300 mm

2,46 €
(2,05 € bez DPH)
Kód: 35870
obmedzený počet

Metla PVC cestárska 400 mm

3,07 €
(2,56 € bez DPH)
Kód: 35872
obmedzený počet

Metla PVC cestárska 500 mm

3,84 €
(3,20 € bez DPH)
Kód: 35874
skladom

Metla PVC cestárska 600 mm

4,72 €
(3,93 € bez DPH)
Kód: 35875
skladom

Metla PVC cestárska 800 mm

6,22 €
(5,19 € bez DPH)
Kód: 35876
CS ( 10-14 dní )

Metla PVC cestárska 1000 mm

7,16 €
(5,97 € bez DPH)
Kód: 35877
obmedzený počet

Metla univerzálna 300 mm

3,99 €
(3,33 € bez DPH)
Kód: 35893
CS ( 10-14 dní )

Metla univerzálna 400 mm

4,53 €
(3,77 € bez DPH)
Kód: 35894
obmedzený počet

Metla univerzálna 500 mm

5,39 €
(4,49 € bez DPH)
Kód: 35895
obmedzený počet

Metla univerzálna 250 mm

3,95 €
(3,29 € bez DPH)
Kód: 35899
obmedzený počet

Metla univerzálna 1150 x 22 mm

5,85 €
(4,87 € bez DPH)
Kód: 35911
skladom

Metla PVC priemyselná 400 x 55 mm

3,09 €
(2,57 € bez DPH)
Kód: 35914
CS ( 10-14 dní )

Metla PVC priemyselná 500 x 55 mm

3,88 €
(3,23 € bez DPH)
Kód: 35915
CS ( 10-14 dní )

Metla PVC priemyselná 600 x 55 mm

4,76 €
(3,97 € bez DPH)
Kód: 35916
CS ( 10-14 dní )

Metla PVC priemyselná 800 x 55 mm

6,28 €
(5,23 € bez DPH)
Kód: 35918
CS ( 10-14 dní )

Metla PVC priemyselná 300 x 55 mm

9,45 €
(7,87 € bez DPH)
Kód: 35923
skladom

Metla PVC priemyselná 400 x 55 mm

10,96 €
(9,13 € bez DPH)
Kód: 35924
CS ( 10-14 dní )

       icon_f_4.png